Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och 400 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar ca 25 % av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter. Du blir en viktig del i det arbetet!
 
Som anställd på Vattenfall blir du en del av ett större mål: Att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Vi vill visa vägen mot en hållbar framtid och stimulera till ett klimatsmartare liv på alla plan.
 
Nu söker Vattenfall Vattenkraft en arbetsmiljöingenjör till Sundsvall
Som arbetsmiljöingenjör kommer du att utveckla och koordinera vårt arbetsmiljöarbete så att vi tillsammans skapar en förebyggande hälso- och säkerhetskultur med frånvaro av olyckor och allvarliga tillbud.
 
Exempel på ansvarsområden
• Stöd och coaching av verksamhetens chefer och andra funktioner med arbetsmiljöansvar
• Arbeta systematiskt och förebyggande för att integrera arbetsmiljö i kultur och ledarskap, vidareutveckling av vår Health & Safety-kultur
• Leda och delta i projekt där du är expert på arbetsmiljöområdet
• Ta fram och genomföra verksamhetsanpassade utbildningar och information som sedan implementeras i vår operativa verksamhet
• Utreda incidenter och avvikelser
• Vidareutveckling av vårt arbetsmiljöledningssystem, ISO 45001
• Arbetet sker i samverkan med Vattenfall Vattenkrafts enheter och stabsfunktioner.
 
Dina erfarenheter
• Akademisk eller motsvarande relevant utbildning med arbetsmiljöinriktning
• Erfarenhet att arbeta som arbetsmiljöingenjör både strategiskt och operativt
• Kunskaper inom maskinsäkerhet är meriterande.
 
Vi ser gärna att du har arbetat med arbetsmiljöfrågor inom energibranschen eller industrin, både vad gäller produktionsanläggningar och kontorsmiljöer samt fysisk och organisatorisk/social arbetsmiljö.
 
Du är en strukturerad och kommunikativ person. Du kan inspirera andra i arbetsmiljöarbetet och du driver frågor självständigt och målmedvetet utifrån ett affärs- och verksamhetsperspektiv. Du är en van datoranvändare och uttrycker dig tydligt i tal och skrift både på svenska och engelska. B-körkort är ett måste då resor ingår i tjänsten.
 
Placeringsort
Sundsvall
 
Ansökan
Välkommen med din ansökan via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 10 oktober, 2021. Har du frågor om din ansökan eller ansökningsportalen kontakta rekryterare Ingela Skoog, 0730-243 164.
 
Kontaktpersoner
För frågor om tjänsten kontakta HR-chef/rekryterande chef Anette Sundström 0730-549 535. Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Mikael Busk Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
 
Utveckla din klimatsmarta karriär tillsammans med oss, välkommen med din ansökan!
 
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.
 
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
 
Location: Sundsvall
 
 
#LI-IS1