Vattenfall Services företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation. Att i alla moment arbeta säkert är en självklarhet, säkerheten är alltid nummer ett inom Vattenfall Services.
 
Vi rekryterar nu projekt- och underhållsledare till Luleå!
I denna roll kommer du arbeta med elkraftstekniska projekt och underhållsuppdrag. Fokus är kontrollanläggnings- och/eller fjärrkommunikationsteknik.
 
Exempel på ansvarsområden:
>> Löpande kundkontakter
>> Tidsplanering, uppskattning av tidsåtgång för olika arbeten
>> Resursplanering
>> Samordning av Vattenfall Services tekniker och underentreprenörer
>> Avbrottsplanering
>> Inköp, både tjänster och material
>> Rapportering, före, under och efter avslutat uppdrag
>> Projektekonomi, hantering av ÄTA-arbeten
>> Kalkyler vid anbudsförfrågningar.
 
Dina kvalifikationer
Du har el-teknisk/elkraftsutbildning på högskolenivå eller erfarenheter som arbetsgivaren bedömer vara likvärdiga.
 
Du har arbetat med elkraftsteknik, kontrollanläggningar och/eller fjärrkommunikationsteknik samt planering av projekt- och/eller underhållsarbeten. Erfarenhet av att arbeta med service- och ramavtalskunder kan vara meriterande.
 
Som projekt- och underhållsledare är du initiativtagande och resultatinriktad. Du trivs i en ansvarsfull och ledande roll, du talar och skriver god svenska och engelska. Du har B-körkort, mycket bra IT-vana och erfarenhet av att arbeta med affärssystem samt planerings-/rapportverktyg.
 
Mer information
Placeringsort är Luleå (Notviken). Det är viktigt att du ser positivt på återkommande tjänsteresor. Ansök via vår annons på vattenfall.se/jobb senast den 30 november, 2020.
 
Kontaktpersoner
Rekryterande chef Bertil Jacobsson, 070-571 10 78
Rekryterare Ingela Skoog, 0730-243 164.
 
Fackliga representanter
Sven Johannesson Unionen, Johan Larsson (Hallsberg) SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Anders Landqvist Ledarna. Alla nås via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
 
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Dessa tjänster är säkerhetsklassade och säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
 
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.
 
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
 
Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Bland våra kunder hittar du nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. I Sverige har vi drygt 2 100 medarbetare på ett 90-tal orter. Våra verksamhetsområden är byggnation – underhåll – konsulttjänster. Läs mer på https://www.vattenfall.se/services/
 
Linkedin: Vattenfall Services Nordic AB
Instagram: vattenfallservices